Ochrana osobných údajov

Osobné údaje, ktoré od vás vyžadujeme, využívame výhradne pre vnútornú potrebu v súvislosti s plnením záväzkov vyplývajúcich z kúpnej zmluvy. Neposkytujeme ich tretím osobám s výnimkou externých dopravcov a to z dôvodu bezproblémového doručenia vášho tovaru priamo k vám. S vašimi osobnými údajmi pracujeme iba a výhradne v rozsahu, ktorý pripúšťa zákon č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Tieto informácie zhromažďujeme, aby sme skvalitnili naše služby. 

Zaväzujeme sa, že s Vašimi osobnými údajmi budeme zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR.

Používaním nášho internetového obchodu súhlasíte so zhromažďovaním a používaním informácií o Vás a Vašich nákupoch za týchto stanovených podmienok:

Ak je kupujúci fyzická osoba, zadáva pri registrácii tieto údaje:
  • Meno a priezvisko,
  • úplná poštovná adresa,
  • adresa elektronickej pošty,
  • telefónne číslo
Ak je kupujúci právnická osoba, zadáva pri registrácii naviac nasledujúce údaje:
  • Názov firmy,
  • IČO,
  • DIČ, prípadne IČ DPH.
Všetky registračné údaje sú nevyhnutné pre identifikáciu kupujúceho a prípadnú komunikáciu. Tieto údaje nám umožňujú previesť nevyhnutné účtovné operácie, vyhotoviť daňový doklad vyžadovaný oboma stranami, prípadne identifikovať platbu kupujúceho vykonanú bankovým prevodom.
V zmysle § 7 ods. 1 zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, nám dávate súhlas na spracovanie a uchovávanie Vašich osobných údajov najmä tých, ktoré sú uvedené vyššie, alebo ktoré sú potrebné pri našej činnosti.

Tento súhlas nám dávate na dobu neurčitú. Súhlas so spracovaním osobných údajov však môžete kedykoľvek odvolať písomnou formou.
Sme povinní vymazať Vaše osobné údaje zo svojich informačných systémov do 30 dní od doručenia odvolania súhlasu so spracovaním osobných údajov. Vymazanie údajov sa nevzťahuje údaje použité pre účely plnenia účtovných a daňových povinností.

V Považskej Bystrici 10. októbra 2011